برنامه ها -عملکردها وگزارشات اداره

رديف

نام ونام خانوادگی

استان

89

منصور ملاولی

کردستان

90

مریم بهرام نیا

همدان

91

طاهر تختی

کردستان

92

فاطمه جمالی

آذربایجان غربی

93

امید خسروی

مرکزی

94

لیلا علیزاده

تهران

95

علی حسین عزیزی

لرستان

96

مظفر ملک محمدی

کردستان

97

رضا نیکوکار

گیلان

98

زهره عنبری

کرمانشاه

99

ابراهیم قبله آرباطان

آذربایجان شرقی

100

امیر شجاعی نیا

آذربایجان غربی

101

سیده پرستو باهرنیا

آذربایجان شرقی

102

پونه نیکویی

گیلان

103

منیره عبدی پور

فارس

104

سید مهدی میرمحمدی

 

105

علی احسان فریدونی

کردستان

106

ابوالقاسم آقامیری

کردستان

107

مسعود بمانی

مرکزی

108

مظفر خداوندگار

آذربایجان غربی

109

حسین عبدی

تهران

110

بهزاد فرمانی

کردستان

111

حیدر علی آران

آذربایجان غربی

112

سید حسن حیسینی هرانده

تهران

113

علی اصلاحی

گیلان

114

حمید واحدی

آذربایجان غربی

115

رباب طاهری

آذربایجان شرقی

116

سمیه ربیعی

 

117

فاطمه بیرانوند

لرستان

118

عاطفه شاه قلیان قهفرخی

چهار محال بختیاری

119

شراره کامرانی

تهران

120

مریم حقیت

فارس

121

سمیرا طاهری

کردستان

122

اعظم کاوه

کردستان

123

محسن صحرایی

کردستان

124

یداله عالیخانی

اصفهان

125

فروغ شاهقلیان قهفرخی

چهارمحال وبختیاری

126

فاطمه دهقانیان

شهرکرد

127

مرتضی خادمی

لرستان

128

سعید حسن پور

ایلام

129

زهرا پیری

ایلام

130

الیاس هواسی

ایلام

131

ساراسادات باختر

اصفهان

132

طاهرجمشید زاده

ایلام

133

فاطمه قطب

اصفهان

134

مهدیه امینی

قزوین

135

علیرضا اطلاقی

قزوین

136

سعید چوبینه

فارس

137

مرتضی خادمی

فارس

138

فرشاد منصوریان

همدان

139

سعید توکلی

زنجان

140

جواد منفرد

گیلان

141

نسرین قربانی

 

412

حسن علی پاکزاد

زنجان

143

مینا پیک

گیلان

144

لیلا حکاک

ایلام

145

نقی حسینی

چهارمحال وبختیاری

146

یاسین جاسمی

آبادان

147

شهناز طاهری

لرستان

148

محمد رفیعی

قم

149

علیرضا دلخواست

گیلان

150

آرش واقع طلب

گیلان

151

یوسف مهدوی

لرستان

152

علی وارث

گیلان

153

شمس اله بختکی

آذربایجان غربی

154

نسا ورمقانی

کردستان

155

فروزان محمدی

کردستان

156

علی ماکیانی

لرستان

157

سید علی اشرف شریعتمداری

لرستان

158

آرش پورعلیزاده

گیلان

159

معصومه عیسی وند

مرکزی

160

سعید لشکری

کردستان

161

سعیده لشکری

کردستان

162

سید حسن جعفری

همدان

163

بتول فرجی

لرستان

164

سید رضا برقه ای

قم

165

محسن بیاتیان

 

166

سید محمد رضا شرافت

 

167

همت علی اکرادی

کرمانشاه

168

محمد حسین امامی

 

169

فرزانه شاهسواری

لرستان

170

مینا منتشلو

کردستان

171

فاطمه منتشلو

کردستان

172

علی اصغر ذاکری

قزوین

173

زهرا حسن زاده

کردستان

174

افشار پارسافر

کرمانشاه

175

ساسان کهزادی

ایلام

176

پروانه جلیلیان

کرمانشاه

177

احسان کهزادی

کرمانشاه

178

پیمان کهزادی

ایلام

179

فرشته شمیر خانی

ایلام

180

زهرا قدیری

کرمان

181

محمد حسین اخباری

خراسان

182

علی اسدالهی

خراسان

183

مریم السادات انوری

خراسان

184

محمود محمدی

سنندج

185

مصطفی توفیقی

خراسان رضوی

 

+ نوشته شده در  ساعت 23:11  توسط فلاحی |